XA200.5
XA200.5

"Mono power amplifiers 200 watts Class A Gain: 26 dB Frequency response: 1.5 Hz - 100 KHz Damping factor: 200"

XA160.5
XA160.5

"Mono power amplifiers 160 watts Class A Gain: 26 dB Frequency response: 1.5 Hz - 100 KHz Damping factor: 200"

XA100.5
XA100.5

"Mono power amplifiers 100 watts Class A Gain: 26 dB Frequency response: 1.5 Hz - 100 KHz Damping factor: 200"

XA60.5
XA60.5

"Mono power amplifiers 60 watts Class A Gain: 26 dB Frequency response: 1.5 Hz - 100 KHz Damping factor: 150"

XA30.5
XA30.5

"Stereo power amplifiers 60 watts Class A Gain: 26 dB Frequency response: 1.5 Hz - 100 KHz Damping factor: 150"

XA200.5 Front
XA200.5 Front
XA200.5 Angle
XA200.5 Angle
XA200.5 Rear
XA200.5 Rear
XA160.5 Front
XA160.5 Front
XA160.5 Top
XA160.5 Top
XA160.5 Rear
XA160.5 Rear
XA100.5 Front
XA100.5 Front
XA100.5 Meter
XA100.5 Meter
XA100.5 Stack
XA100.5 Stack
XA60.5 Front
XA60.5 Front
XA60.5 Angle
XA60.5 Angle
XA60.5 Rear
XA60.5 Rear
XA30.5 Front
XA30.5 Front
XA30.5 Angle
XA30.5 Angle
XA30.5 Panel
XA30.5 Panel